Naboer og natur

Hestlund Solcelle Entreprise har som mission, at vores solparker skal have lille fysisk påvirkning på det omkringliggende miljø og samfund.

Det betyder at vi helst laver parker på 10-40 ha. At vi holder god afstand til naboer og bruger arealer der ikke har stor landbrugsmæssig værdi.

Vi vil helst bruge arealer hvor miljøgevinsten ved at stoppe intensiv landbrugsdrift er stor.

Det endelige projekt designes ud fra de involverede parters krav til produktion og forrentning samt forskellige miljømæssige krav fra kommune og naboer.